Waarde draait om mensen

Arno HendrikseUncategorized

Onze mensen: Bram Otten — Taxateur bij TWA | Troostwijk Waardering & Advies Bram komt voor zijn werk dagelijks in contact met allerlei soorten bedrijven en machines. Hoe bepaal je daarbij de juiste waarde? Wie en wat heb je daar voor nodig? “Mensen zijn voor mij een essentiële schakel“ “Wij krijgen onze opdrachten vaak van banken en curatoren. Denk aan … Read More

Van wie is het eigenlijk?

Arno HendrikseUncategorized

Stel, je bent leverancier en je wilt je risico’s beperken. Normaal gesproken gaat het eigendom van een zaak al over bij feitelijke levering en niet pas bij betaling, zoals vaak wordt gedacht. Voor extra bescherming kun je dan een zogenoemd eigendomsvoorbehoud overeenkomen met je afnemers. Gaat de afnemer failliet en is betaling uitgebleven, dan kan de leverancier zich nog verhalen … Read More

Komt ‘ie of komt ‘ie niet? – De 2019 recessie…

Arno HendrikseUncategorized

“Fasten your seatbelts!” Beleggingsgigant Vanguard waarschuwt voor de grootste financiële crisis ooit. De bubble in China zou inmiddels al een feit zijn, de Europese situatie is erger geworden, de oorzaak van de vorige crisis is nog niet weggenomen. Het patroon in gegevens van vlak voor de laatste recessie is gelijk aan nu… Een helder signaal of doemdenken? Wat merken we … Read More

Waarom een tenderverkoop inzetten bij specials?

Arno HendrikseUncategorized

Veilen of verkopen via een tender? Elk object is in principe geschikt om te worden geveild, maar niet elk object is geschikt om te worden verkocht via een tender sale. Een tender sale is echter voor bepaalde objecten de beste keuze. Dit zijn objecten waar een selectief koperspubliek voor is en objecten die extra begeleiding en toelichting vereisen. Een selectief … Read More

TWA Company scan kan uitkomst bieden

Arno HendrikseUncategorized

Een bedrijf is meer dan de som der delen. De combinatie van machines, inventaris, gemotiveerde mensen (personeel), de markt, de economische situatie, de klanten, de concurrentie en de financieringsstructuur zijn de belangrijke onderdelen die gezamenlijk het onderscheidend vermogen vormen. Een deel daarvan is (intern) beheersbaar en een (extern) deel ook niet. Bedrijven veranderen, passen zich aan en zoeken unieke product-marktcombinaties … Read More

WHOA? TWA organiseert Ronde Tafels

Arno HendrikseUncategorized

De voorliggende Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) biedt meer ruimte binnen de huidige faillissementswet om een faillissement te voorkomen. Naar verwachting zal het wetsvoorstel eind dit jaar door de Eerste Kamer worden aangenomen. Voor bedrijven die in de loop van de tijd een te hoge schuldenlast hadden opgebouwd, maar aantoonbaar over rendabele activiteiten beschikten, was surseance van betaling tot voor … Read More

Trots op ontvangen testimonial van Heerema

Arno HendrikseUncategorized

Trots delen we de ontvangen testimonial van Heerema Marine Contractors voor het verzorgen van de taxaties via TWA en het aansluitend organiseren van de veiling via Troostwijk Veilingen. Niels Eijkelboom | General manager Heerema Angola “Due to the termination of projects on our yard in Angola, we had many valuable surplus assets. To ensure that we would reach the highest … Read More

Pandhouder en curator let op jullie waar – afwikkelen eigendomsvoorbehoud bij faillissementen.

Arno HendrikseUncategorized

In een faillissement gaat het vaak om de verdeling van de opbrengsten. Toen alles nog ‘koek en ei’ was, zijn tijdens het aangaan van de kredietverstrekking door de kredietverstrekker (meestal de bank) zekerheden gevestigd. Vaak is dit een eerste pandrecht op de machines, de inventaris en de voorraad. De kredietverstrekker wordt zo pandhouder. Door het bodemvoorrecht van de fiscus blijft … Read More

Ontspoord bedrijf weer op de rails

Arno HendrikseUncategorized

Gelukkig hebben we de crisis achter ons gelaten en profiteren bedrijven van het gunstige economische klimaat. Helaas blijft een enkeling door omstandigheden achterlopen en komt terecht bij de afdeling bijzonder beheer van zijn bank. De uitdaging voor bankiers en adviseurs is om deze cliënt zo snel mogelijk weer op de rails te krijgen. Maar voordat je een plan kunt opstellen … Read More

Restwaarde analyses machines. Dat vereist verstand van de sector!

Arno HendrikseUncategorized

Bij restwaarde analyses geven we een indicatie van het waardeverloop van assets tijdens de levensduur. Denk hierbij aan assets als productiemachines en landbouwwerktuigen. Lessors hebben dit inzicht nodig om een goede aanbieding te kunnen doen en accountants om een reële afschrijving vast te stellen. Het waardeverloop ervan verzinnen we niet zelf, maar baseren we op daadwerkelijk gerealiseerde resultaten. Wij hebben … Read More