TWA Company scan kan uitkomst bieden

Arno HendrikseUncategorized

Een bedrijf is meer dan de som der delen. De combinatie van machines, inventaris, gemotiveerde mensen (personeel), de markt, de economische situatie, de klanten, de concurrentie en de financieringsstructuur zijn de belangrijke onderdelen die gezamenlijk het onderscheidend vermogen vormen. Een deel daarvan is (intern) beheersbaar en een (extern) deel ook niet. Bedrijven veranderen, passen zich aan en zoeken unieke product-marktcombinaties om succesvol te zijn.

Maar wat als het allemaal wat minder loopt? Dat kan gebeuren, maar als de problemen (lees: aanhoudende verliezen) blijven bestaan, komt de continuïteit in gevaar. De vinger op de zere plek leggen, is bij een bedrijf geen eenvoudige opgave; de factoren van invloed zijn dikwijls divers.
De ondernemer strijdt voort, maar zakt langzaam aan steeds verder weg tot het moment van pompen of verzuipen is bereikt. Vaak is het dan al te laat om een succesvol reddingsplan in gang te zetten.

TWA heeft een company scan ontwikkeld, waarin de beheersbare onderdelen van een bedrijf worden geanalyseerd. Hieronder vallen onder andere inventaris, voorraden, debiteuren en een brede blik op de bedrijfsvoering en financiële gegevens. De company scan geeft de ondernemer en de financier een helder overzicht van de situatie, waarin het bedrijf verkeert. Dit overzicht vormt het houvast en het beginpunt om de weg naar een gezonde bedrijfsvoering weer in gang te zetten.