Ontspoord bedrijf weer op de rails

Arno HendrikseUncategorized

Gelukkig hebben we de crisis achter ons gelaten en profiteren bedrijven van het gunstige economische klimaat. Helaas blijft een enkeling door omstandigheden achterlopen en komt terecht bij de afdeling bijzonder beheer van zijn bank. De uitdaging voor bankiers en adviseurs is om deze cliënt zo snel mogelijk weer op de rails te krijgen.

Maar voordat je een plan kunt opstellen om het bedrijf weer in de reguliere kredietverlening te krijgen, moet de basis worden blootgelegd. Wat is het actief van het bedrijf exact? Kloppen de balanswaarden? Is er geen sprake van overcapaciteit? Zijn er andere mogelijkheden om over bepaalde activa te beschikken?

Troostwijk Waardering en Advies (TWA) kan in een korte tijd een ‘foto’ van de onderneming maken, waarbij alle zekerheden in kaart worden gebracht en getaxeerd. Denk daarbij aan voorraad (grondstoffen, halffabricaten en gereed product), onderhanden werk, debiteuren, machines, inventaris en natuurlijk het immateriële actief. Daarbij volgt een advies. Dit doen we bij een tuincentrum bij u in het dorp, maar ook bij een nationaal georiënteerd infrabedrijf van omvang.

Als de basis is blootgelegd, kan er in overleg met de ondernemer gesleuteld worden! Het afstoten van overtollige materieel en/of voorraad kan één van de vele mogelijkheden zijn. Denk aan andere financieringsvormen of … Er zijn natuurlijk legio mogelijkheden, het doel blijft om gezamenlijk het bedrijf weer ‘fit’ te maken.

Kunnen wij helpen? Graag! Neem contact op met één van onze adviseurs Peter Pistor via 020 666 65 28 p.pistor@twa.nl. Wij hebben veel ervaring op dit gebied en komen graag met u sparren over de mogelijkheden.