Waarom een tenderverkoop inzetten bij specials?

Arno HendrikseUncategorized

Veilen of verkopen via een tender? Elk object is in principe geschikt om te worden geveild, maar niet elk object is geschikt om te worden verkocht via een tender sale.

Een tender sale is echter voor bepaalde objecten de beste keuze. Dit zijn objecten waar een selectief koperspubliek voor is en objecten die extra begeleiding en toelichting vereisen. Een selectief koperspubliek hangt vaak samen met de aard van het te verkopen object. Dit kan zijn omdat er een exportbeperking is of omdat het object een uitvoerige toelichting behoeft. Exportbeperkingen bestaan voor bijvoorbeeld gelddrukapparatuur maar ook voor hoogwaardige technologische apparatuur, zoals machines voor de fabricage van computerchips. Troostwijk heeft in een tender sale de gelddrukmachines van Johan Enschede verkocht onder toezicht van de ECB en Interpol. In dat geval ging het een selecte groep van potentiële kopers die na screening toegang kregen tot de tender.

Een tender kan worden opgezet als een open of gesloten tender. Een open tender is toegankelijk voor iedereen; een gesloten tender alleen voor een selecte groep. Maar niet alleen de controle op de toegang biedt voordelen voor een tender. Een internationaal koperspubliek kan online worden geïnformeerd middels een digitale dataroom en in bepaalde gevallen pas na ondertekening van een geheimhoudingsovereenkomst. Misschien mag de concurrent geen inzage hebben.

Eenmaal ingelogd in de dataroom is alle informatie beschikbaar in meerdere talen. In de opzet van een tender wordt gewerkt volgens een vast tijdschema waarbij de periode van informatievoorziening, kijkdagen en de sluitingstijd van te voren zijn bepaald. De biedingen zijn niet zichtbaar voor derden. Geïnteresseerde kopers leggen eenmaal hun beste bod in. In de praktijk blijkt, dat geïnteresseerde kopers hun kans pakken door zich goed te informeren en een reëel bod te doen, immers in de regel wordt gegund aan de hoogste bieder. Dit hoeft echter niet altijd het geval te zijn, omdat een tender altijd onder gunning staat. Dit betekent dat er ook gekozen kan worden om aan een bepaalde partij te verkopen. Echter de biedprijs is vaak doorslaggevend.

Troostwijk heeft in een tender sale de zware apparatuur van Heerema in Angola verkocht. Machines die dikwijls te groot zijn voor de meeste projecten projecten. Door een gerichte marketing campagne werden potentiële kopers van China tot Zuid Amerika geïnformeerd.

Een tender biedt ook voordelen voor de verkoop van onroerend goed en dan met name specifieke objecten. Denk hierbij aan objecten waar een andere bestemming op mogelijk is of die kadastraal gesplitst kunnen worden. Dit soort trajecten vergt een gedegen begeleiding en voldoende ruimte voor de bieder om bepaalde condities neer te leggen. Deze condities zouden kunnen bestaan uit het plegen van extra onderzoek in overleg met de gemeente of het bieden onder voorbehoud. Een tender biedt de mogelijkheid dit optimaal in te richten.
Troostwijk heeft in een tender sale het onroerend goed van de Nooijen groep verkocht, dat voorheen in gebruik was als kantoor en materiaal- en opslagloodsen en thans is omgevormd tot een recyclingbedrijf van matrassen. Een unieke transformatie die door een gedegen begeleiding, innovatieve ideeën en een doelgerichte kopers selectie tot een succes is geworden.

Of zie de online veiling van het woonhuis met werkplaats en materieelloodsen in Bant Flevoland (sluitingsdatum 22 mei 2019). Meer informatie: neem contact op met Robbert Peek 06 53 29 56 82 of Arno Hendrikse 06 53 74 34 90.