Pandhouder en curator let op jullie waar – afwikkelen eigendomsvoorbehoud bij faillissementen.

Arno HendrikseUncategorized

In een faillissement gaat het vaak om de verdeling van de opbrengsten. Toen alles nog ‘koek en ei’ was, zijn tijdens het aangaan van de kredietverstrekking door de kredietverstrekker (meestal de bank) zekerheden gevestigd. Vaak is dit een eerste pandrecht op de machines, de inventaris en de voorraad. De kredietverstrekker wordt zo pandhouder. Door het bodemvoorrecht van de fiscus blijft hiervan dikwijls alleen de voorraad over voor de pandhouder. Maar ja, dan hebben leveranciers van die voorraad de goederen vaak ook nog onder eigendomsvoorbehoud geleverd. De kans is dus groot dat zij de geleverde voorraad komen terughalen. De curator handelt dit namens de boedel af en komt aldus op voor de crediteuren. De belangen van de pandhouder zijn hierin vaak tegengesteld. Hoe meer zaken worden terug geleverd, hoe minder er van het onderpand overblijft. Logisch. Recht is recht en onbetaalde goederen, mits voldaan aan de vereisten, dienen te worden terug geleverd. Voor leveranciers is snelheid vaak van belang, zeker bij levende have of bederfelijke waar.

Maar hoe doe je dat bij een failliet bedrijf waar geen medewerkers meer aanwezig zijn en dus niemand weet waar de goederen staan? En de heftrucks op slot zijn gezet door de verhuurder.

 Om de curator te ontlasten, de pandhouder van dienst te zijn en de handelscrediteuren objectief te beoordelen en te faciliteren, heeft Troostwijk een geheel geautomatiseerd eigendomsvoorbehoud software systeem. Van het uitnodigen van de crediteuren, tot de inzet van een heftruck, van het factureren van de boedelbijdrage, tot het opstellen van een credit nota… alles is volledig in kaart gebracht en wordt volledig gerapporteerd. Een all-in dienstverlening voor het afwikkelen van eigendomsvoorbehoud, bij zowel hele kleine als hele grote voorraden.  Meer weten? Bel @Robbert Peek op 020 666 65 28 of stuur een e-mail naar r.l.peek@twa.nl