Van wie is het eigenlijk?

Arno HendrikseUncategorized

Stel, je bent leverancier en je wilt je risico’s beperken. Normaal gesproken gaat het eigendom van een zaak al over bij feitelijke levering en niet pas bij betaling, zoals vaak wordt gedacht. Voor extra bescherming kun je dan een zogenoemd eigendomsvoorbehoud overeenkomen met je afnemers. Gaat de afnemer failliet en is betaling uitgebleven, dan kan de leverancier zich nog verhalen door de geleverde zaak retour te nemen. Zo beperkt hij de schade die hij leidt door het faillissement.

Maar als er bij een faillissement meerdere van dit soort afnemers zijn, kan het best een hele klus zijn om dat fatsoenlijk af te wikkelen. De curator wikkelt dit soort eigendomsvoorbehouden veelal af. Hierbij is vaak ook een pandhouder of kredietverzekeraar betrokken. Wij doen dit vaak in opdracht van al deze partijen en gebruiken hiervoor een ingenieus geautomatiseerd systeem. De leveranciers worden uitgenodigd, het gemaakte eigendomsvoorbehoud wordt beoordeeld door onze specialisten, zaken worden eventueel uitgeleverd, een boedelbijdrage wordt geïncasseerd en een creditfactuur opgesteld. Objectief, transparant en efficiënt!

Arno Hendrikse
Directeur TWA