‘WHOA’: taxatie als essentieel onderdeel van het proces

Arno HendrikseUncategorized

Dit jaar hebben veel advocaten de tijd genomen om hun relaties te informeren over de mogelijkheden, die de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) gaat bieden. Ook wij hebben die publicaties op de voet gevolgd.

Op 6 oktober heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel aangenomen. Voor advocaten betekent dit, dat zij hun cliënten binnenkort met een nieuw herstructureringsinstrument van dienst kunnen zijn. De wet zal op 1 januari 2021 in werking treden.

Bij het aanbieden van een onderhands akkoord zal een van de belangrijkste vragen zijn of het voorstel recht doet aan de te verwachten uitkeringen in faillissement. Met een bevestigend antwoord zullen advocaten de verschillende groepen van crediteuren willen overtuigen. Een door een onafhankelijke register taxateur opgesteld taxatierapport kan crediteuren het gewenste inzicht verschaffen. Vervolgens zal in het verzoekschrift het voorstel worden afgezet tegenover de verwachte uitkeringen in faillissement.

De waardering van bedrijfsactief vormt een essentieel onderdeel van het proces. Daarvoor zijn wij advocaten graag van dienst.

De ‘WHOA’ is gericht op behoud van waarde. Ons eigen bedrijfsmotto past daarbij: “alles heeft waarde”. Met ruim negentig jaar ervaring hebben wij kennis in huis om alle soorten activa te waarderen. Dat gaat van (bedrijfsspecifiek) onroerend goed tot intellectueel eigendom; en van voorraden tot complete debiteurenportefeuilles.

Nieuwsgiering of eens sparren over een lopend dossier? Neem gerust contact op met Gerard van Genderen.