Disclaimer

De op deze website getoonde gegevens, waaronder inbegrepen teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen en logo’s, zijn eigendom van TBAuctions B.V. en worden beschermd door auteursrechten, domeinnamen, merkrechten, octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten. Alle intellectuele eigendomsrechten van de aan TBAuctions gelieerde organisaties komen uitsluitend toe aan TBAuctions B.V.

De hier bovengenoemde rechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen, die toegang krijgen tot deze website. Het is niet toegestaan de inhoud van deze website te kopiëren, te verspreiden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te vermenigvuldigen of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van TBAuctions B.V. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van deze website of de inhoud daarvan kan een inbreuk op voornoemde rechten in de breedste zin van het woord opleveren.

De inhoud van deze website is met grote zorgvuldigheid opgesteld. Desondanks is het echter mogelijk, dat bepaalde informatie na verloop van tijd is verouderd. TBAuctions B.V. is niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten, die worden ondernomen op basis van de informatie op deze website en de websites van de aan TBAuctions gelieerde organisaties.