De WHOA: 3 lessons learned van taxateurs

Arno HendrikseUncategorized

Over de WHOA is al veel geschreven. De meeste bijdragen zijn geschreven door advocaten en financieel adviseurs. Met de eerste publicaties op rechtspraak.nl wordt steeds meer duidelijk over hoe de nieuwe wet in de praktijk uitpakt. Ook voor ons taxateurs levert de WHOA interessante vraagstukken op.

Drie lessen die wij hebben geleerd:

  1. De vereffeningswaarde is niet gelijk aan ‘de liquidatiewaarde’, zoals we die in faillissement afgeven aan curatoren. De vereffeningswaarde ziet namelijk op meer dan de som van individueel verkoopbare assets (‘op kavelniveau’) in een liquidatiescenario. De vereffeningswaarde betreft de liquidatiewaarde van de onderneming als geheel: dus als samenstel van alle assets. In de praktijk betekent dit met name een upside voor wat veelal wordt geschaard onder de categorie ‘goodwill’: handelsnamen, merkrechten en domeinnamen.
  2. Anders dan verwacht, zijn wij in de eerste maanden met name aangehaakt door accountantskantoren. De achtergrond daarvan is dat accountantskantoren eerder worden aangehaakt bij de voorbereiding van een WHOA-akkoord. De reorganisatiewaarde benaderen zij; voor een benadering en rapportage van de vereffeningswaarde werd TWA aangehaakt.
  3. Ondernemers en herstructureringsdeskundigen kunnen wij met name van dienst zijn in de voorfase van de aanbieding van het akkoord. In deze eerste maanden hebben wij ervaring opgedaan met het benaderen van de vereffeningswaarde van ondernemingen. Concreet kunnen we helpen door voor alle betrokkenen een onderbouwde benadering van de vereffeningswaarde te geven, zodat deze door de ondernemer c.q. herstructureringsdeskundige in de toelichting bij het voorstel als faillissementsscenario kan worden afgezet tegenover het gedane voorstel. Bij onze werkzaamheden werken we graag samen. Omdat juist voor de waardering van goodwill financiële expertise bij uitstek van belang is.

Met name advocaten (vanuit hun rol al curator) wisten ons al te vinden voor waarderingen in liquidatiescenario’s. De WHOA is in die zin een verbreding van werkzaamheden: toepassing daarvan kan immers (naast liquidatie) ook geënt zijn op continuatie van de onderneming (reorganisatie).

Nieuwsgierig of eens sparren over een bestaande kwestie? Neem gerust contact op met TWA!